Często zadawane pytania (FAQ)

Większą kulturę pracy wykazują modele śrubowe, przede wszystkim w fazie rozruchu. Uwagę zwraca również ograniczona częstotliwość drgań. Należy też wspomnieć o mniejszych wahaniach parametrów na samym początku działania. Wpływa to na słabsze zużycie energii. Oczywiście poziom hałasu może zmieniać się wraz z postępującym zużyciem sprężarki i powstającymi mikrouszkodzeniami.

Sprężarki tłokowe wciąż są cichsze od wielu starszych modeli. Jak natomiast przestawia się ich porównanie ze śrubowymi odpowiednikami? Kompresor typu tłokowego o przykładowej mocy 3 kW generuje hałas na poziomie 79 dB(A). Dla śrubowego (również 3 kW) będzie to 59 dB(A).

Wybierając odpowiedni model pod względem głośności pracy, warto więc zwrócić uwagę na warunki, w jakich ma działać kompresor. Jeden z czynników to m.in. liczba osób przebywających w otoczeniu.

Zadaniem sprężarki jest sprężanie powietrza z otoczenia. Jeśli znajduje się w nim tlenek węgla, również zostaje zassany i sprężony. Działanie kompresora nie przyczynia się więc do szkodliwych emisji. Może on natomiast wydzielać ciekły olej, opary z oleju sprężarkowego czy też aerozole olejowe.Sprężone powietrze wpływa na wagę urządzenia. Jeśli znajduje się w środku, sprężarka staje się cięższa. Należy zaznaczyć, że kompresor nie powinien być transportowany, gdy jest pod ciśnieniem lub pozostaje podłączony do zasilania. Kompresor śrubowy jest w stanie pracować w warunkach zewnętrznych. Trzeba jednak pamiętać, że można go użytkować w temperaturze pracy od +5ºC do +40ºC. W przypadku niższych lub wyższych wartości niż przedstawiony zakres koniecznością staje się zastosowanie grzałki, która zabezpieczy wskazaną temperaturę oleju. Wówczas kompresor zadziała poprawnie.

Wykorzystując kompresor na otwartej przestrzeni, nie obejdzie się bez jego osłony. Inaczej dojdzie do zasysania zanieczyszczeń do układu wewnętrznego urządzenia. To niebezpieczna sytuacja, która często prowadzi do trwałych uszkodzeń.

Tak. Na sprężone powietrze oddziałuje wysokie ciśnienie. Zagrożeniem staje się również podwyższona temperatura. Bardzo niekorzystne są też ewentualne niedobory w dopływie oleju, co obniża efekt mechanicznego smarowania sprężarki.

Co więcej, podczas wykonywania prac naprawczych występuje ryzyko przedostania się łatwopalnych płynów do cylindrów lub kanałów powietrznych. To także problem dla sprężarki, która może ulec zniszczeniu po uruchomieniu.

Zła konserwacja, pojawiające się wady i nieprawidłowe użytkowanie urządzenia mogą przyczynić się do eksplozji. Trzeba więc pamiętać o zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Sprężarki powietrza uchodzą za złożone urządzenia. Składają się z szeregu podzespołów, które mogą ulec uszkodzeniom. Jeśli chodzi o najczęstsze usterki mechaniczne, to m.in. zatarcie się kompresora. Taka sytuacja ma miejsce, gdy ilość oleju jest niewystarczająca. Należy więc dbać o regularne smarowanie. Rozległa instalacja wymaga również sprawdzenia obiegu oleju.

Zużycie filtrów wpływające na jakość sprężonego powietrza, zalanie czynnikiem chłodniczym, korozja, wady fabryczne – to kolejne problemy, które wywołują uszkodzenia kompresora.

Podstawą jest regularne serwisowanie sprzętu i przeprowadzanie regeneracji. Szczególnej uwagi wymaga systematyczna wymiana oleju oraz filtrów zgodnie z ustaleniami producenta.

Częstotliwość konserwacji uzależniona jest od rzeczywistego czasu działania kompresora. Duże znaczenie ma również rodzaj instalacji. Kompleksowy przegląd sprężarki powinien być wykonywany przynajmniej raz w roku. 

Olej w sprężarce olejowej najczęściej jest wymieniany podczas cyklicznej konserwacji. W przypadku syntetycznych cieczy czas ich użyteczności wynosi 8000 godzin. Natomiast olej mineralny należy wymieniać po przepracowaniu 4000 godzin pracy. Częstotliwość może się jednak zmieniać w zależności od warunków funkcjonowania kompresora, a także jakości zasysanego powietrza.

Z kolei montaż nowych filtrów, w tym m.in. powietrza oraz oleju, powinien mieć miejsce co 6 lub 12 miesięcy. Wszystko zależy od rodzaju komponentów filtrujących oraz ich funkcji.

Rodzaj używanego oleju powinien być zgodny z zaleceniami producenta urządzenia. Trzymanie się instrukcji jest niezbędne, ponieważ ciecz ma szczególne znaczenie dla działania kompresora. To właśnie olej stanowi medium odpowiadające za smarowanie czy też schładzanie. Co ważne, substancja powinna samodzielnie oddzielać się od sprężonego powietrza.Wybór odpowiedniego kompresora zależy od aplikacji, w jakiej urządzenie będzie użytkowane. Modele bezolejowe sprawdzają się tam, gdzie jakość sprężonego powietrza wpływa na efekt końcowy produktu. Dobrym przykładem są artykuły spożywcze, które muszą pozostawać wolne od najmniejszych śladów oleju. Wariant polecany również m.in. dla przemysłu farmaceutycznego.

Urządzenia olejowe można wybrać wtedy, gdy nieznaczne ilości substancji w sprężonym powietrzu nie mają negatywnego wpływu na powstały produkt.